سید حمزه خرم نسب

سید حمزه خرم نسب

سوابق تحصیلی سید حمزه خرم نسب  :

سید حمزه خرم نسب لیسانس مدیریت بازرگانی خود را در سال ۱۳۸۰ گرفت و بعد از آن فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی خود را در سایت ۱۳۸۶ اخذ نمود. همچنین در سال ۱۳۹۲دکتری مدیریت بازرگانی در گرایش بازاریابی را اخذ نمود و هم اکنون در مرحله دفاع از رساله دکتری میباشد .

عنوان رساله دکتری وی طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ( مورد مطالعه : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ) است .

 

سوابق اجرایی سید حمزه خرم نسب  :

 

⇐ رئیس بخش تدارکات کالاهای فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .

⇐ رئیس بخش تدارکات کالاهای برقی و ابزار دقیق شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .

⇐ عضو کمیته تخصصی استاندارد مخابرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .

⇐ عضو کمیته فنی / بازرگانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .

⇐ عضو کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب .

 

سوابق آموزشی سید حمزه خرم نسب :

 

⇐ مدرس دانشگاه مهر اروند آبادان .

⇐ مدرس مرکز برنامه ریزی و توسعه آموزشهای مدیریت عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب .

⇐ مشاور صنعتی پایان نامه های کارشناسی ارشد .

⇐ شرکت در کنفرانس ها علمی و همایش های ملی .

 

سوابق پژوهشی سید حمزه خرم نسب :

 

⇐ مدیر پروژه های تحقیقاتی با همکاری دکتر یدالله مهر علی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس انجمن آموزش عالی کشور) .

⇐ عضو کمیته فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک ۵ ساله کلان شهر اهواز .

⇐ عضو پیوسته انجمن علوم مدیریت ایران .

 

 


 

 

سید حمزه خرم نسب

 

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا