پژوهشی

سوابق پژوهشی:

مدیر پروژه های تحقیقاتی با همکاری دکتر یدالله مهر علی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و رئیس انجمن آموزش عالی کشور)

عضو کمیته فناوری اطلاعات برنامه ریزی استراتژیک ۵ ساله کلان شهر اهواز

عضو پیوسته انجمن علوم مدیریت ایران

طراحی و بهینه سازی سایت: سورنا